Velkopáteční Pašije

Na Velký pátek připravila mládež píseckého Husova sboru čtení Pašijí, letos podle sv. Lukáše. Do čtení příběhu posledních dnů Ježíše Krista mládež zapojila také další přítomné a přidělila jim jednotlivé postavy.