Noc kostelů 2016

Také letos se Husův sbor v Písku zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 10. června s následujícím programem:

  1. V průběhu celého večera se můžete obeznámit s činností a aktivitami Husova sboru v Písku.
  2. Promítání fotografií předního píseckého fotografa Jana Vávry.
  3. Představíme Vám nově zrekonstruované prostory a nové kolumbárium.
  4. Letos se s námi do projektu připojí také Domácí hospic Athelas, který pro Vás připravil Den otevřených dveří.
  5. Můžete si přijít poslechnout přednášku o regionálních produktech a farmaření na Písecku Mgr. Václava Matušky.
  6. Pro návštěvníky bude připravené i malé pohoštění.

Mottem Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Dveře či vrata zavíráme, zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože někdo zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by nám nějak jinak mohl ublížit. Zavíráme kvůli vlastní bezpečnosti. Stále jsou však místa, kde se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná protože tam jsou si lidé blízko, mají srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem.

Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby každý mohl zavítat do kostela a aby každý mohl zahlédnout světlo. Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce ukazovat na krásu a harmonii, které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem této inspirace a tohoto světla je Bůh, který šel až do krajnosti v otevřenosti vůči lidem, stal se člověkem, aby nás na cestě našeho života doprovodil.

Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů nalézali inspiraci – světlo pro váš život, ale abyste také dokázali inspirovat lidi okolo sebe.

Vše dobré vyprošuje

P. Roman Kubín

Více informací o projektu naleznete na www.nockostelu.cz