Noc kostelů 2015

Take v letošním roce se Husův sbor v Písku zapojí do projektu Noc kostelů, který se bude konat v pátek 29. května 2015 od 17:00 do 22:00 hodin.

Program večera:

  • 17:00 – 20:00 Čaj o páté s Hospicem Athelas
  • 18:00 – 22:00 Pamětní kniha Husova sboru v Písku
  • 18:00 – 18:30 Tanec jako modlitba – Lechajim
  • 18:30 – 19:00 Proudy v judaismu – Pavel Šnorek
  • 19:00 – 19:30 Hudební vystoupení mládeže
  • 19:30 – 20:00 Čtení z díla Mistra Jana Husa
  • 20:00 – 21:00 Předpremiéra nového filmu Jan Hus
  • 21:00 – 22:00 Beseda o Mistru Janu Husovi

Mottem je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 139,12 z Knihy žalmů: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 800 kostelů a modliteben.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a o rok později také v Estonsku.

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

Více informací o projektu na www.nockostelu.cz.