MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V PLZEŇSKÉ DIECÉZI CÍRKVE ČEKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ ČR ZE DNE 12. 3. 2020

Sestry a bratři, milí spoluobčané.

Až do odvolání se ruší bohoslužby a další shromáždění v modlitebnách, kaplích, kostelech a všech prostorách Církve československé husitské na území celé Plzeňské diecéze CČSH.

Všichni naši duchovní jsou připraveni každého jednotlivce podepřít pastoračně i svátostmi. Pokusíme se zajistit také bohoslužbu přes internet za účasti opravdu malých komunit, které v diecézi máme. Stejně tak vám budeme nabízet duchovní zamyšlení pomocí mailu, sociálních sítí a webových stránek.

V tuto chvíli je nejdůležitější ochrana zdraví, modlitba a dodržování pravidel. Buďme soucitní, ale také ohleduplní.

Pokoj a dobro. Modlím se za vás všechny.
Filip Štojdl
biskup plzeňský
Církve československé husitské
__________________________________________
Tato výzva navazuje na společné prohlášení našeho biskupského sboru:
https://www.ccsh.cz/view.php?id=4559