Kolumbárium

Kolumbárium u kostela Kolumbárium u kostela Kolumbárium u kostela
Kolumbárium u kostela

Kolumbárium Husitské náboženské obce v Písku je k dispozici pro širokou veřejnost a je otevřeno v pátek, sobotu, neděli a pondělí od 8 – 17 hodin. V případě zájmu o pronájem schránky, příp. o další služby, nás můžete navštívit na Farním úřadě v úředních hodinách, nebo nás kontaktovat e-mailem či telefonicky (601 154 725).

Kolumbárium u kostela Kolumbárium u kostela
Nové kolumbárium

Ceník kolumbária

Pronájem schránky ve starém kolumbáriu

malá schránka (1-2 urny) 750 Kč / 5 let 1500 Kč / 10 let
velká schránka (3 a více uren) 1500 Kč / 5 let 3000 Kč / 10 let

Pronájem schránky v novém kolumbáriu

velká schránka (4 a více uren) 2000 Kč / 5 let 4000 Kč / 10 let

Služby

uložení urny 200 Kč
vyjmutí urny 200 Kč
nápis na malou schránku 280 Kč
nápis na velkou schránku 380 Kč

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád kolumbária.

ŘÁD KOLUMBÁRIA

 1. Kolumbárium je posvátným a pietním místem k ukládání uren s popelem zemřelých.
 2. Urnu ukládá (po zapsání do evidence) správce kolumbária.
 3. Urna může být vydána jen nájemci či příbuzným.
 4. Správa kolumbária zajistí nápis na desku schránky po předchozím zaplacení. (provedení do dvou měsíců)
 5. Správa kolumbária nezodpovídá za eventuální poškození nápisu či rozbití skla.
 6. Správa kolumbária nezodpovídá za ztrátu květin či jiných předmětů zavěšených na schránce.
 7. Květiny se umísťují vždy vpravo, ostatní předměty se zavěšují nad schránku.
 8. Svíčky lze zapalovat pouze na mramorové desce.
 9. Zásadně používejte malé čajové svíčky! Jiné než čajové svíčky budou odstraňovány.
 10. Kolumbárium je otevřeno denně od 8 – 17 hodin.
 11. V prostorách kolumbária se nesmí kouřit, ukládat nic na zem a vodit do prostor zvířata.
 12. Přítomní v kolumbáriu nesmí rušit obřady v kostele.
 13. Nájemce musí řádně platit za pronájem.
 14. Zaplacení poplatku za pronájem schránky je považováno za ujednání o užívání schránky.
 15. Platí se vždy na pět nebo deset let.
 16. Nebude-li nájemné uhrazeno ani po upomínce, urnové místo bude zrušeno a urny s ostatky budou vydány k rozptylu na lesní hřbitov v Písku.
 17. Nájemce je povinen sdělit správci kolumbária změnu adresy.

V Písku dne 1. 11. 2011.

Schváleno statutáry Rady starších CČSH v Písku.