Jiřina Šiklová a její Vyhoštěná smrt

Ve čtvrtek 9. října 2014 se v Husově sboru v Písku uskutečnila diskuse se socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou CSc. o knize Vyhoštěná smrt, která formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní životní fakt, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého života, myšlení a řeči – a s tím často odsunujeme i umírajícího člověka.

„Kromě knihy Vyhoštěná smrt jsme diskutovali o důstojném umírání, smrti a všem, co s ní souvisí. Smrt je součástí našich životů, bylo by dobré dopřát jí v našich životech důstojné místo. Jako lidé vědomě či nevědomě ztrácíme schopnost a zájem být si nablízku – a to i v zásadních chvílích života, ke kterým nepopiratelně umírání a smrt patří,“ řiká Milada Štojdlová, spoluzakladatelka budoucího domácího hospice v Písku.

Domácí hospic Athelas v Písku vzniká jako církevní nezisková organizace poskytující péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí.