Dušičky a otevření nové části kolumbária

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov nebo kolumbárium a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.

Letos v Písku bude tento obřad spojený s otevřením a posvěcením nové části kolumbária. V Husově sboru se bude ve středu 2. listopadu od 17 hodin, za přítomnosti patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty, konat vzpomínková bohoslužba spojená se slavnostním otevřením nové části píseckého kolumbária.

„Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete vzpomenout, přineste v úředních hodinách /PO 9-11hod; ÚT 15-17hod./ nebo vhoďte do velké schránky v průjezdu domu“, nabízí pozůstalým Mgr. Miluše Štojdlová, písecká děkanka. Je možné je i poslat e-mailem na adresu stojdlova@ccsh-pisek.cz.