Cykloupouť Kostnice 2015

V rámci oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa vyrazila 26. září 2015 z Kostnice štafeta tří cyklistů, aby dne 29. září odpoledne mohla být vodou z Rýna zalita mladá lípa, vysazená toho dne na Husově náměstí v Písku.

Štafeta předala pozdravné poselství na radnicích v Kostnici, Deggendorfu, Husinci, Týně nad Vltavou a Táboře a nabrala vodu z řek Rýna, Dunaje, Blanice, Vltavy, Lužnice a Kozského Potoka k již zmíněnému slavnostnímu aktu v Písku.

1. etapa “noční” vedla z Kostnice směrem na Regensburg až do Deggendorfu, 2. etapa z Deggendorfu přes Husinec do Týna nad Vltavou a závěrečná fáze z Týna přes Tábor a Kozí Hrádek do Písku. Celkem 708 km po cestách 1. a 2. třídy a cyklostezkách.

Cyklisté Ruda Trecha (61) s vnučkou Nelou (14) a Rudou Peleškou (56) se ve štafetě střídali po asi 60 kilometrech, jednu etapu absolvovali Jiří Fišer – starosta Tábora, Jiří Jansa a Eva Veselá, řidička doprov. vozu.

Trasu dlouhou 708 km zdolali cyklisté za 30 hodin, což činí rychlostní průměr 23,6 km/h.

Akce byla organizačně zvládnuta také podpůrným týmem, který společně zdravotním zabezpečením zajistili kromě řidičů Evy Veselé a Lukáše Nebese také Katka Nebesová.

Za koordinaci a součinnost se zástupci samosprávy a městských úřadů odpovídal Vojtech Pekárik, kazatel Církve Československé husitské a především neúnavný hybatel Jaroslav Pospíšil, zástupce  Společnosti pro dobré soužití. Úspěšně bylo využito podpory oddílu Atletika Písek a oddílu Spartak Galaxy Cyklošvec Písek.

Akce byla pokryta záštitou poslankyní Parlamentu České republiky Radkou Maxovou, členem Rady Jihočeského kraje Tomešem Vytiskou a starostkou města Písku Evou Vanžurovou.

Ruda Peleška

Cyklopouť