Noc kostelů 2020

V pátek 12. června 2020 jsme se připojili k celosvětové Noci kostelů. Pro návštěvníky jsme uspořádali den otevřených dveří Husova sboru s posezením na farní zahrádce.

Obnovení konání bohoslužeb

Od 3. května 2020 se konají bohoslužby pro veřejnost za následujících opatření:
noste roušku
před vstupem si dezinfikujte ruce, případně noste rukavice
udržuje rozestupy minimálně dva metry
v kostele smí být najednou pouze 15 osob
vstup do kostela postranním vchodem
pobyt v kostele omezte na nezbytnou dobu
Děkujeme za pochopení.
Nedělní bohoslužba 10:30
Farní úřad (po předchozí domluvě)
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Kontakt
Farář: Mgr. Vojtech Pekárik, AChLJ
e-mail: pisek@ccsh.cz 
mobil: 601 154 717

Znovuotevření kolumbária

Od 2. května 2020 otevíráme kolumbárium pro veřejnost za následujících opatření:

  • noste roušku
  • před vstupem do kolumbária si dezinfikujte ruce, případně noste rukavice
  • udržuje rozestupy minimálně dva metry
  • v kolumbáriu smí být najednou pouze 10 osob
  • pobyt v kolumbáriu omezte na nezbytnou dobu

Otevírací hodiny kolumbária

Sobota, neděle, pondělí 8:00 – 17:00

Správa kolumbária

Pondělí 15:00 – 17:00

Kontakt

Mgr. Miluše Štojdlová
e-mail: stojdlova@ccsh-pisek.cz
mobil: 601 154 725

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V PLZEŇSKÉ DIECÉZI CÍRKVE ČEKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ ČR ZE DNE 12. 3. 2020

Sestry a bratři, milí spoluobčané.

Až do odvolání se ruší bohoslužby a další shromáždění v modlitebnách, kaplích, kostelech a všech prostorách Církve československé husitské na území celé Plzeňské diecéze CČSH.

Všichni naši duchovní jsou připraveni každého jednotlivce podepřít pastoračně i svátostmi. Pokusíme se zajistit také bohoslužbu přes internet za účasti opravdu malých komunit, které v diecézi máme. Stejně tak vám budeme nabízet duchovní zamyšlení pomocí mailu, sociálních sítí a webových stránek.

V tuto chvíli je nejdůležitější ochrana zdraví, modlitba a dodržování pravidel. Buďme soucitní, ale také ohleduplní.

Pokoj a dobro. Modlím se za vás všechny.
Filip Štojdl
biskup plzeňský
Církve československé husitské
__________________________________________
Tato výzva navazuje na společné prohlášení našeho biskupského sboru:
https://www.ccsh.cz/view.php?id=4559