Mše s novoknězem Gorazdem a jáhnem Martinem

25. 7. 2021 jsme v našem hlavním farním chrámu v Písku slavili mši svatou, kterou sloužil novokněz Filip Gorazd Martinek s jáhnem Martinem Gruberem. Současně jsme v přátelském společenství oslavili 50. narozeniny jáhna Martina a poděkovali jsme mu za jeho neúnavnou službu v našem chrámu.

Přivítali jsme mezi sebou novokněze Gorazda, který zde od teď bude sloužit. Vyprošujme mu Boží požehnání! Modleme se také za jáhna Martina, který bude mezi námi vždy vítán a prosme za jeho službu ve Vodnaněch.

fotografie pořídil kostelník Petr Boleček

Vzpomínka na zesnulé

V neděli 1. listopadu 2020 ve 14 hodin se ve venkovních prostorech Husova sboru v Písku uskuteční Vzpomínka na zesnulé s Filipem Štojdlem, biskupem plzeňským.

Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při bohoslužbě vzpomenout, vhoďte do velké schránky v průjezdu domu. Můžete je také poslat na e-mail pisek@ccsh.cz.

Za vaše finanční dary (před bohoslužbou nebo na účet 642536309/0800) předem děkujeme.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června 2020 jsme se připojili k celosvětové Noci kostelů. Pro návštěvníky jsme uspořádali den otevřených dveří Husova sboru s posezením na farní zahrádce.

Obnovení konání bohoslužeb

Od 3. května 2020 se konají bohoslužby pro veřejnost za následujících opatření:
noste roušku
před vstupem si dezinfikujte ruce, případně noste rukavice
udržuje rozestupy minimálně dva metry
v kostele smí být najednou pouze 15 osob
vstup do kostela postranním vchodem
pobyt v kostele omezte na nezbytnou dobu
Děkujeme za pochopení.
Nedělní bohoslužba 10:30
Farní úřad (po předchozí domluvě)
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Kontakt
Farář: Mgr. Vojtech Pekárik, AChLJ
e-mail: pisek@ccsh.cz 
mobil: 601 154 717