Dušičky a otevření nové části kolumbária

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov nebo kolumbárium a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Celý článek Dušičky a otevření nové části kolumbária