Mše s novoknězem Gorazdem a jáhnem Martinem

25. 7. 2021 jsme v našem hlavním farním chrámu v Písku slavili mši svatou, kterou sloužil novokněz Filip Gorazd Martinek s jáhnem Martinem Gruberem. Současně jsme v přátelském společenství oslavili 50. narozeniny jáhna Martina a poděkovali jsme mu za jeho neúnavnou službu v našem chrámu.

Přivítali jsme mezi sebou novokněze Gorazda, který zde od teď bude sloužit. Vyprošujme mu Boží požehnání! Modleme se také za jáhna Martina, který bude mezi námi vždy vítán a prosme za jeho službu ve Vodnaněch.

fotografie pořídil kostelník Petr Boleček

605 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa

Letos si připomeneme 605. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa bohoslužbou, která se bude konat v neděli 5. července 2020 v kostele Husova sboru v Písku od 10:30 hodin.

Po bohoslužbě položíme společně kytici u pamětního kamene a Husovy lípy na Husově náměstí.

Zároveň Vás zveme na pouť do Krsic v sobotu 4. července. Bohoslužbou bude provázet br. Filip Štojdl – biskup plzeňský CČSH a br. Ivan Jirovský, mirovický farář. Pouť začíná u milovického husitského kostela v 15.h. Od 17. hodin pak proběhne bohoslužba v Krsicích u obnoveného památníku Jana Husa. 

Všichni, kdo ctíte odkaz Mistra Jana Husa, jste srdečně zváni.