Bohoslužby o Velikonocích 2016

V naší farnosti budou Bohoslužby o Velikonocích vysluhovány následovně:

Květná neděle 20. března v 9:30 Bohoslužba na Květnou neděli
Začátek Bohoslužby o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma.
Zelený čtvrtek 24. března v 17 hod. Bohoslužba s pokáním a společná večeře
Po Bohoslužbě s pokáním Vás zveme na společnou večeři.
Velký pátek 25. března v 17 hod. Pašije
Evangelijní čtení o utrpení a smrti Ježíše Krista.
Velikonoční neděle 27. března v 9:30 hod Bohoslužba Zmrtvýchvstání Páně
Největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž slavíme Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.