Bohoslužby o Velikonocích 2015

V naší farnosti budou Bohoslužby o Velikonocích vysluhovány následovně:

Květná neděle 29. března v 9:30 Bohoslužba na Květnou neděli
Začátek Bohoslužby o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma.
Zelený čtvrtek 2. dubna v 18 hod. Bohoslužba a Sederová večeře
Po Bohoslužbě můžete zažít poslední večeři tak, jak ji pravděpodobně zažili apoštolové v době Ježíše.
Velký pátek 3. dubna v 18 hod. Pašije
Evangelijní čtení o utrpení a smrti Ježíše Krista.
Velikonoční neděle 5. dubna v 9:30 hod Bohoslužba Zmrtvýchvstání Páně
Největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž slavíme Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.