Bohoslužba se vzpomínkou na zesnulé

Sestry a bratři,

blíží se čas vzpomínek na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi. Srdečně vás zveme na vzpomínkovou Bohoslužbu do Husova sboru v Písku v pátek 2. listopadu od 17.00 hodin.

Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při Bohoslužbě vzpomenout, přineste v úředních hodinách (Po 9 – 11 hod.; Út 15 – 17 hod.) nebo vhoďte do velké schránky  průjezdu domu. Můžete je také poslat na e-mail: stojdlova@ccsh-pisek.cz.

Za vaše finanční dary (v úředních hodinách, při Bohoslužbě nebo na účet 0642536309/0800) předem děkujeme.