Vzpomínka na zesnulé

V neděli 1. listopadu 2020 ve 14 hodin se ve venkovních prostorech Husova sboru v Písku uskuteční Vzpomínka na zesnulé s Filipem Štojdlem, biskupem plzeňským.

Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při bohoslužbě vzpomenout, vhoďte do velké schránky v průjezdu domu. Můžete je také poslat na e-mail pisek@ccsh.cz.

Za vaše finanční dary (před bohoslužbou nebo na účet 642536309/0800) předem děkujeme.

605 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa

Letos si připomeneme 605. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa bohoslužbou, která se bude konat v neděli 5. července 2020 v kostele Husova sboru v Písku od 10:30 hodin.

Po bohoslužbě položíme společně kytici u pamětního kamene a Husovy lípy na Husově náměstí.

Zároveň Vás zveme na pouť do Krsic v sobotu 4. července. Bohoslužbou bude provázet br. Filip Štojdl – biskup plzeňský CČSH a br. Ivan Jirovský, mirovický farář. Pouť začíná u milovického husitského kostela v 15.h. Od 17. hodin pak proběhne bohoslužba v Krsicích u obnoveného památníku Jana Husa. 

Všichni, kdo ctíte odkaz Mistra Jana Husa, jste srdečně zváni.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června 2020 jsme se připojili k celosvětové Noci kostelů. Pro návštěvníky jsme uspořádali den otevřených dveří Husova sboru s posezením na farní zahrádce.

Obnovení konání bohoslužeb

Od 3. května 2020 se konají bohoslužby pro veřejnost za následujících opatření:
noste roušku
před vstupem si dezinfikujte ruce, případně noste rukavice
udržuje rozestupy minimálně dva metry
v kostele smí být najednou pouze 15 osob
vstup do kostela postranním vchodem
pobyt v kostele omezte na nezbytnou dobu
Děkujeme za pochopení.
Nedělní bohoslužba 10:30
Farní úřad (po předchozí domluvě)
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Kontakt
Farář: Mgr. Vojtech Pekárik, AChLJ
e-mail: pisek@ccsh.cz 
mobil: 601 154 717