Mše s novoknězem Gorazdem a jáhnem Martinem

25. 7. 2021 jsme v našem hlavním farním chrámu v Písku slavili mši svatou, kterou sloužil novokněz Filip Gorazd Martinek s jáhnem Martinem Gruberem. Současně jsme v přátelském společenství oslavili 50. narozeniny jáhna Martina a poděkovali jsme mu za jeho neúnavnou službu v našem chrámu.

Přivítali jsme mezi sebou novokněze Gorazda, který zde od teď bude sloužit. Vyprošujme mu Boží požehnání! Modleme se také za jáhna Martina, který bude mezi námi vždy vítán a prosme za jeho službu ve Vodnaněch.

fotografie pořídil kostelník Petr Boleček

Vzpomínka na zesnulé

V neděli 1. listopadu 2020 ve 14 hodin se ve venkovních prostorech Husova sboru v Písku uskuteční Vzpomínka na zesnulé s Filipem Štojdlem, biskupem plzeňským.

Kartičky se jmény zemřelých, na které chcete při bohoslužbě vzpomenout, vhoďte do velké schránky v průjezdu domu. Můžete je také poslat na e-mail pisek@ccsh.cz.

Za vaše finanční dary (před bohoslužbou nebo na účet 642536309/0800) předem děkujeme.

605 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa

Letos si připomeneme 605. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa bohoslužbou, která se bude konat v neděli 5. července 2020 v kostele Husova sboru v Písku od 10:30 hodin.

Po bohoslužbě položíme společně kytici u pamětního kamene a Husovy lípy na Husově náměstí.

Zároveň Vás zveme na pouť do Krsic v sobotu 4. července. Bohoslužbou bude provázet br. Filip Štojdl – biskup plzeňský CČSH a br. Ivan Jirovský, mirovický farář. Pouť začíná u milovického husitského kostela v 15.h. Od 17. hodin pak proběhne bohoslužba v Krsicích u obnoveného památníku Jana Husa. 

Všichni, kdo ctíte odkaz Mistra Jana Husa, jste srdečně zváni.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června 2020 jsme se připojili k celosvětové Noci kostelů. Pro návštěvníky jsme uspořádali den otevřených dveří Husova sboru s posezením na farní zahrádce.